โครงการก่อสร้างอาคารคลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ Mountain Creek จ.นครราชสีมา

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2552
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ไทยน็อคซ์สแตนเลส จำกัด(มหาชน)
ปีที่สร้างเสร็จ :
2554