งานออกแบบ โครงการโรงงานผลิตน้ำดื่ม (NEW PLANT) PHASE 1 อ.วังน้อย จ.อยุธยา

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2561
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ปีที่สร้างเสร็จ :
2562