งานออกแบบ โครงการโรงงานฟอกหนังสัตว์พร้อมโกดังเก็บสินค้าและส่วนประกอบ จ.สมุทรปราการ

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2561
เจ้าของโครงการ :
บริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2562