โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการโทรคมนาคม Moblie

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2560
เจ้าของโครงการ :
Ericsson
ปีที่สร้างเสร็จ :
2560

ปัจจุบันผู้ให้บริการเกี่ยวสัญญาณโทรศัพท์มีอยู่ 3 ราย ได้แก่ AIS TRUE และ DTAC ซึ่งทางบริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ก็เป็นหนึ่งในผู้รับเหมา ในการติดตั้งต่างๆ ดังนี้
      1. 2G บนคลื่น 1800
      2. 3G บนคลื่น 2100
      3. 4G บนคลื่น 1800
      4. 4G บนคลื่น 2100