โครงการ Escent Chiangrai

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2561
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2562

Update 8/11/2018