โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2560
เจ้าของโครงการ :
จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่สร้างเสร็จ :
2561

Update 4/09/2017