ศูนย์การค้า TOPS PLAZA สิงห์บุรี

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2560
เจ้าของโครงการ :
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2561

Update 27/10/2018