ศูนย์การค้า TOPS PLAZA พิจิตร

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2560
เจ้าของโครงการ :
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2560

update 26/12/2017