โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการโทรคมนาคม Moblie

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2559
เจ้าของโครงการ :
Ericsson
ปีที่สร้างเสร็จ :
2560

ปัจจุบันผู้ให้บริการเกี่ยวสัญญาณโทรศัพท์มีอยู่ 3 ราย ได้แก่ AIS TRUE และ DTAC ซึ่งทางบริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ก็เป็นหนึ่งในผู้รับเหมา ในการติดตั้งต่างๆ ดังนี้
      1. 2G บนคลื่น 1800
      2. 3G บนคลื่น 2100
      3. 4G บนคลื่น 1800
      4. 4G บนคลื่น 2100
ซึ่งติดตั้ง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 จนถึงปับจุบันไปทั้งหมด 240 LAN ID ครอบคลุมพื้นที่ 3 ภูมิภาคของประเทศไทย