โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการโทรคมนาคม WIFI

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2559
เจ้าของโครงการ :
AIS , Dtac , True
ปีที่สร้างเสร็จ :
2559

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมได้พัฒนากว้างไกลอย่างไม่หยุดยัง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้าน 3G,4G บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Fttxบริการ Hotpot และ WIFI ซึ่งบริษัท ทำเลไทยธรรมชาติ จำกัด ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Telecom service ให้แก่ Operator หลักที่ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือและระบบอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะงานติดตั้ง WIFI ได้ให้บริการ Survey, ติดตั้ง, onsite, ตรวจรับ งาน WIFI ให้กับ Operator(AIS, Dtac, True) และ Office ทั่วไปทั้ง กรุงเทพมหานครและ ทั่วประเทศ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย วิศวกรคุมงาน, ทีมสร้างงาน, และทีมตรวจรับ มืออาชีพ โดยปัจจุบัน บริษัททำเลไทยธรรมชาติ จำกัด ได้รับติดตั้งงาน WIFI เป็นจำนวนถึง 2901 Aceesspoint ทั่วประเทศ