อาคารสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2559
เจ้าของโครงการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่สร้างเสร็จ :
2562

update 25/09/2017