โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน โรงงานยาสูบ อุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2559
เจ้าของโครงการ :
กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ)
ปีที่สร้างเสร็จ :
2561

update 3/04/2018