โครงการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ AGN STANDARD MODEL รามอินทรา

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2558
เจ้าของโครงการ :
TRUE UNIVERSAL CONVERGENCE CO.,LTD
ปีที่สร้างเสร็จ :
2559