ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2559
เจ้าของโครงการ :
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สร้างเสร็จ :
2562

update 4/05/2017