โครงการ โตโยต้า เกตเวย์ / บ้านโพธ์ / สำโรง

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2558
เจ้าของโครงการ :
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2558