โครงการ NOVOTEL ,SUKHUMVIT 20

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2557
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ปิยะสมบัติ แมนชั่น จำกัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2559

update 18/05/2017