โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ชั้น A space I.D. Asoke-Ratchada

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2557
เจ้าของโครงการ :
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
ปีที่สร้างเสร็จ :
2559

update 28/03/2017