โครงการก่อสร้างอาคารสเปรย์ดราย 8, อาคารคลังสินค้าและอาคารประกอบ

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2556
เจ้าของโครงการ :
บริษัท กรไทย จำกัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2557