โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 20 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น) PIYA PESIDENCE 28 & PIYA PESIDENCE 30

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2557
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2559