โครงการปัจจุบัน

เจ้าของโครงการกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
ปีที่ก่อสร้าง2561
ปีที่สร้างเสร็จ2562
เจ้าของโครงการบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2561
ปีที่สร้างเสร็จ2562
เจ้าของโครงการบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2561
ปีที่สร้างเสร็จ2562
เจ้าของโครงการบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2561
ปีที่สร้างเสร็จ2562