ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการAIS , Dtac , True
ปีที่ก่อสร้าง2559
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการEricsson
ปีที่ก่อสร้าง2559
ปีที่สร้างเสร็จ2560
เจ้าของโครงการTRUE UNIVERSAL CONVERGENCE CO.,LTD
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการTRUE UNIVERSAL CONVERGENCE CO.,LTD
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559