ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการบริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2557
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการland and house
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559