ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสทรี จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2551
ปีที่สร้างเสร็จ2552
เจ้าของโครงการ-
ปีที่ก่อสร้าง2551
ปีที่สร้างเสร็จ2552