ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2554
ปีที่สร้างเสร็จ2555
เจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่ก่อสร้าง2555
ปีที่สร้างเสร็จ2556
เจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปีที่ก่อสร้าง2553
ปีที่สร้างเสร็จ2556
เจ้าของโครงการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ปีที่ก่อสร้าง2553
ปีที่สร้างเสร็จ2554