ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการบริษัท เอ็นทีแอล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2553
ปีที่สร้างเสร็จ2556
เจ้าของโครงการราชินีมูลนิธิ
ปีที่ก่อสร้าง2555
ปีที่สร้างเสร็จ2556
เจ้าของโครงการองค์การเภสัชกรรม
ปีที่ก่อสร้าง2555
ปีที่สร้างเสร็จ2556
เจ้าของโครงการบริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบังโอโตพาร์ท จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2554
ปีที่สร้างเสร็จ2555