ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
ปีที่ก่อสร้าง2555
ปีที่สร้างเสร็จ2557
เจ้าของโครงการบริํษัท ลัคกี้ ลีฟวิ่ง จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2555
ปีที่สร้างเสร็จ2556
เจ้าของโครงการบริษัท โคโตบูกิ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2555
ปีที่สร้างเสร็จ2556
เจ้าของโครงการบริษัท กรไทย จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2556
ปีที่สร้างเสร็จ2557