ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการTRUE UNIVERSAL CONVERGENCE CO.,LTD
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2558
เจ้าของโครงการTRUE UNIVERSAL CONVERGENCE CO.,LTD
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2559
ปีที่สร้างเสร็จ2559