ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการTRUE UNIVERSAL CONVERGENCE CO.,LTD
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2558
เจ้าของโครงการTRUE UNIVERSAL CONVERGENCE CO.,LTD
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2559
เจ้าของโครงการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีที่ก่อสร้าง2558
ปีที่สร้างเสร็จ2558