ทำบุญบ้านเด็กกำพร้าและพิการซ้ำซ้อน 2561

ข่าวสารและกิจกรรม
06/08/2561

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด (NTLC) จัดกิจกรรมทำบุญ"บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนและกำพร้า"
ร่วมบริจาคปัจจัย และ เครื่องอุปโภคบริโภค