รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างเคหะชุมชนเชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
28/06/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมชม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) โดยมี คุณธเนศนันท์ อภิโชติรุจินันท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ให้การต้อนรับ