\\\"ชุ่มฉ่ำรับสงกรานต์ 61\\\" Songkran NTLC

ข่าวสารและกิจกรรม
11/04/2561

NTLC ทีม นำคณะชาวสำนักงานใหญ่ร่วมสรงน้ำพระและขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับพนักงาน .........ชุ่มฉ่ำชื่นมื่นกันถ้วนหน้าคะ