ข่าวสารและกิจกรรม

10/09/2561
การอบรมรถBoom Lifts และรถ Scissor Lifts ในวันที่ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
06/08/2561
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด (NTLC) จัดกิจกรรมทำบุญ"บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนและกำพร้า" ร่วมบริจาคปัจจัย และ เครื่องอุปโภคบริโภค
28/06/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมชม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) โดยมี คุณธเนศนันท์ อภิโชติรุจินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ให้การต้อนรับ
25/05/2561
กิจกรรมการตรวจติดตามเพื่อต่ออายุระบบ ISO 9001:2015 (Re-certificate+Up grade) บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ในวันที่ 26-27 เมษายน 2561