ข่าวสารและกิจกรรม

21/10/2559
หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1/2559” ณ สมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 (หลักสูตร 12 ชั่วโมง)
08/10/2559
ด้วยทางหน่วยงานก่อสร้างโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอาศัยพนักงานยาสูบ ณ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙