โครงการ Escent Chiangrai
ศูนย์การค้า TOPS PLAZA พะเยา
โครงการก่อสร้างเคหะชุมชนเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน โรงงานยาสูบ อุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
งานระบบประกอบอาคาร รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีบางซือ
ศูนย์การค้า TOPS PLAZA สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานประกอบรถยนต์ Benz (TAAP1)

บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด

บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด (NTLC) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 โดยรับงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้บริการออกแบบ บริการที่ปรึกษา และรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ลักษณะงานก่อสร้างของ NTLC จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ งานโยธา และงานวิศวกรรม

ปัจจุบัน บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่ผ่านมามีผลงานก่อสร้างที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน, สปอร์ตคอมเพล็กซ์และสนามกีฬา, อาคารที่พักอาศัย, สถาบันการศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานที่ผ่านมา