เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด (NTLC) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 โดยรับงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้บริการออกแบบ บริการที่ปรึกษา และรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ลักษณะงานก่อสร้างของ NTLC จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ งานโยธา และงานวิศวกรรม

ปัจจุบัน บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่ผ่านมามีผลงานก่อสร้างที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน, สปอร์ตคอมเพล็กซ์และสนามกีฬา, อาคารที่พักอาศัย, สถาบันการศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม

บริการของเรา

โครงสร้าง

ระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ได้รับการรองรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และในปัจจุบันได้รับการรองรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เราตระหนักถึงคุณภาพของงานที่ต้องส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า จึงนำระบบบริหารคุณภาพมาเป็นหนึ่งในระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

นโยบายบริษัท

ให้ความสำคัญกับคุณภาพงาน
เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นจะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านคุณภาพงานระดับประเทศ